Legislativní novinky k 28. 8. 2020

Vydáno: 9 minut čtení

Se skončením letních prázdnin vám opět přinášíme příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí ze světa účetnictví a daní, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Na úvod se krátce vrátíme ke zmatkům vyvolaným naprostou dezinterpretací posunu lhůty pro podání daňového přiznání, připomene opětovnou povinnost hrazení záloh na sociální a zdravotní pojištění, přiblížíme posun v legislativním projednávání zrušení daně z převodu nemovitých věcí, krátce se zmíníme o prodloužení programu Antivirus a v neposlední řadě nastíníme vládní návrhy na zavedení tzv. „kurzarbeitu“ a zrušení superhurbé mzdy.

Legislativní novinky k 28. 8. 2020
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Přehled OSVČ o příjmech a výdajích 2019
Dne 18. 8. 2020 uplynul termín ve kterém mohly OSVČ podat svá daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 a uhradit případnou daň bez souvisejících sankcí (pokuta za pozdě podané přiznání, či úrok z prodlení za pozdní platbu daně). Standardně je na datum podání daňového přiznání navázána také lhůta pro podání Přehledu OSVČ o příjmech a výdajích (dále jen „Přehled“) pro účely sociálního a zdravotního pojištění. Ten je nutné podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém byla povin

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů