Novela zákona o obchodních korporacích - základní přehled

Vydáno: 5 minut čtení

V lednu 2020 se dovršil legislativní proces, jehož cílem byla novelizace zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích ) (dále také „ZOK “). Ve Sbírce zákonů byl dne 13. 2. 2020 publikován zákon č. 33/2020 Sb. [celým názvem zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích ), ve znění zákona č. 458/2016 Sb. , a další související zákony, v textu dále také jako „novela“]. Tento článek přináší základní přehled některých okruhů, které s sebou tato nová právní úprava přináší.

Novela zákona o obchodních korporacích – základní přehled
Mgr.
Tereza
Krupová
Již na úvod zmiňme, že účinnost zákona je stanovena „až“ k 1. 1. 2021. Podle zpráv Ministerstva spravedlnosti, které je gestorem daného předpisu, bude mít praxe dostatek času, aby se na změny připravila. Dodejme, že ještě během roku 2019 nebylo jasné, od kdy se novelou budeme v praxi řídit. Podle původního „plánu“ měla být nová právní úprava účinná již od roku 2020, to se ale kvůli delšímu legislativnímu procesu nestihlo (zákon byl prezidentem republiky podepsán až dne 29. 1. 2020, v