Legislativní novinky k 2. 6. 2019

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 15. 5. 2019 proběhlo jednání Koordinačního výboru pro daně s cílem odstranit nejistotu ohledně režimu DPH u stravenek, která vznikla v návaznosti na nedávnou novelu zákona o DPH . Dle finanční správy stravenky nepředstavují platební prostředek, nýbrž tzv. poukaz, který podléhá daňovému režimu dle § 15 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ). Jestliže stravenka naplní definici jednoúčelového poukazu, měla by se DPH uplatnit při každém jejím převodu, tedy např. i při prodeji zaměstnancům, a sice z částky, kterou zaměstnanci reálně za stravenku platí. U stravenky, která naplní definici víceúčelového poukazu, by naopak prodej zaměstnancům odvodu DPH podléhat neměl. Dále upozorníme na novou oznamovací povinnost vůči správci daně týkající se vybraných plateb do zahraničí, která vstoupila v platnost dne 1. 4. 2019, avšak nebyla dle našeho názoru příliš komunikována veřejnosti.

Legislativní novinky k 2. 6. 2019
Ing.
Jiří
Dolejš,
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Režim DPH u vydávání a distribuce stravenek
Na květnovém jednání Koordinačního výboru pro daně (právně nezávazná platforma, na které jsou projednávány problémové okruhy ve výkladech zákonů mezi Komorou daňových poradců a Generálním finančním ředitelstvím) došlo k projednání dvou příspěvků týkajících se daňového posouzení stravenek v návaznosti na nová ustanovení zákona o DPH, která byla vyvolána novou Směrnicí EU o poukazech.
Předkladatelé příspěvků se nejprve snaž