Legislativní novinky k 2. 5. 2019

Vydáno: 8 minut čtení

V májovém čísle měsíčníku opět přinášíme úvodník s výběrem novinek a užitečných informací, se kterými se setkáváme v naší praxi. V prvním příspěvku se budeme stručně zabývat tzv. adaptačním zákonem, který vstupuje v účinnost prakticky po roce od účinnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR ). Dále bychom chtěli zmínit novou interpretaci Národní účetní rady a ve stručnosti informace, které byly publikovány na webu Finanční správy ČR v souvislosti s přijetím novel daňových zákonů.

Legislativní novinky k 2. 5. 2019
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Ochrana osobních údajů – adaptační zákon
Prakticky po roce od účinnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR, které je v celé EU jednotně účinné od 24. 5. 2018) byl konečně přijat tzv. adaptační zákon (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Tento zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 24. 4. 2019, kdy také vstoupil v účinnost. Nově je tak potřeba hledat úpravu zpracování a ochrany osobních údajů primárně v Obecném nařízení a v novém zákoně o zpracování osobních údajů.
 
Odchylky od Obecného nařízení
Jedním z důvodů, proč bylo nezbytné schválit adaptační zákon, bylo využití možnosti aplikovat ve vybraných případech o