Jan Brantl

 • Článek
Lze říci, že jaro v letošním roce opět nezačalo nejlépe. Přestože se zdálo, že se situace z uplynulých dvou let pomalu vrací tak nějak do svých kolejí a covid-19 začal být vcelku standardní součástí našich životů, začala válka na Ukrajině, která, ať chceme, nebo ne, nás zasáhla. Původně jsme chtěli náš úvodník zaměřit zcela jiným směrem, ale člověk míní a jeden pán mění. Náš příspěvek proto věnujeme shrnutí informací, které se dotýkají daňových dopadů v kontextu aktuálního konfliktu.
Vydáno: 21. 04. 2022
 • Článek
Únorový příspěvek se úplně netýká legislativních novinek. Nová vláda získáním důvěry sice odstartovala svůj běh, ale prozatím se na nás neřítí smršť novel stávajících předpisů či předpisů úplně nových. Buďme za to rádi. Nicméně rádi bychom čtenářům této rubriky předložili podle našeho názoru zajímavosti, které přinesl uplynulý měsíc. Na některé novinky také dojde, není třeba se obávat.
Vydáno: 14. 02. 2022
 • Článek
V letošním posledním a adventním úvodníku se zabýváme zajímavým tématem „co nás čeká po volbách“. Pokusili jsme se vybrat některé body z budoucího programu nové vlády a část z nich více či méně kriticky okomentovat. V další části úvodníků jako obvykle přinášíme vybrané novinky, které mají reálný dopad na současnost či nejbližší budoucnost.
Vydáno: 17. 12. 2021
 • Článek
V úvodníku zářijového čísla nepřinášíme jen novinky v daňové a účetní oblasti, ale zejména představujeme vybrané skutečnosti vyplývající z činnosti Finanční a Celní správy v roce 2020. Za velmi zajímavé považujeme zejména data z kontrolní činnosti Finanční správy. V rámci novinek stručně zmíníme aktuální rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH u dodání respirátorů a novou interpretaci Národní účetní rady.
Vydáno: 17. 09. 2021
 • Článek
V dalším letošním úvodníku přinášíme aktuální novinky z daňové a účetní oblasti, které se objevily v uplynulém měsíci. V první části příspěvku zmíníme problematiku obvyklých cen, která je nadále významným tématem a v posledním roce je ovlivněna pandemií COVID-19. Dále stručně zmíníme velmi čerstvou informaci Finanční správy ke stravenkovému paušálu, informaci k elektronickému obchodování a novou interpretaci Národní účetní rady.
Vydáno: 19. 05. 2021
 • Článek
V druhém letošním úvodníku pokračujeme s aktuálními novinkami, se kterými se budeme setkávat v následující době. V příspěvku nejprve zmíníme novelu AML zákona, která se, ačkoliv se to na první pohled nezdá, týká zásadním způsobem i účetní a daňové profese. V další části připomeneme povinnosti v souvislosti s oznamovací povinností dle směrnice DAC 6, které mohou být v brzké době aktuální.
Vydáno: 21. 02. 2021
 • Článek
V tomto adventním čase, letos již naposledy, přicházíme s aktuálními novinkami z oblasti daní a účetnictví. Náš příspěvek se týká výhradně aktuálního „daňového balíčku“, který byl v nedávné době schválen Poslaneckou sněmovnou a vyvolal vášnivé debaty vzhledem ke svým dopadům na veřejné rozpočty. Lze předpokládat, že Poslaneckou sněmovnou schválená verze dozná v Senátu zřejmě zásadních změn, proto nelze s jistotou říci, v jaké podobě nakonec vejde v platnost. Dovolte mi také na tomto místě popřát Vám jménem svým i kolegů, kteří se podílejí na tvorbě úvodníku, příjemné prožití Vánoc a nechť nastávající rok je lepší než ten letošní.
Vydáno: 17. 12. 2020
 • Článek
V prvním podzimním úvodníku Účetnictví v praxi navzdory kazícímu se počasí a novým a novým opatřením v boji proti pandemii koronaviru opět přinášíme novinky ze světa účetnictví a daní. Hlavním tématem našeho příspěvku tentokrát bude zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, dále také krátce zmíníme posunutí účinnosti oznamovací povinnosti dle DAC 6 a změnu interpretace Národní účetní rady.
Vydáno: 15. 10. 2020
 • Článek
Tak jako v minulých měsících přicházíme s novinkami ze světa účetnictví a daní. Nadále světem hýbe pandemie koronaviru, která s sebou přináší další a další opatření. V našem příspěvku bychom proto chtěli shrnout nejvýznamnější nejen schválené, ale i připravované zákony v oblasti daní a sociálního pojištění.
Vydáno: 15. 06. 2020
 • Článek
Tak jako v minulých měsících přicházíme i v tomto předjarním čase s novinkami ze světa účetnictví a daní. Navážeme na naše předchozí příspěvky, ve kterých jsme se věnovali novelizacím daňových zákonů a podíváme se na to, jak se posunul legislativní proces. Dále v příspěvku přiblížíme novou Interpretaci Národní účetní rady a zajímavé materiály z pera Finanční správy.
Vydáno: 23. 03. 2020
 • Článek
Stejně jako v průběhu celého roku přicházíme i v tomto předvánočním čase s novinkami ze světa účetnictví a daní. Navážeme na naše předchozí příspěvky, ve kterých jsme se věnovali novelizacím daňových zákonů, a představíme další změny. Zároveň se také podíváme na to, jak se během měsíce posunul legislativní proces. Jelikož se jedná o poslední číslo časopisu v tomto roce, dovolte, abychom vám zároveň popřáli příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spoustu sil.
Vydáno: 18. 12. 2019
 • Článek
Další měsíc uplynul a opět je namístě seznámit čtenáře s tím, co se děje ve světě účetnictví a daní. V úvodu si dovolím ještě dodatečně osobní pohled na zaokrouhlování faktur. K tomuto tématu toho bylo už napsáno a řečeno mnoho, ale nedá mně to a pokusím se o jakousi glosu. Navíc i Finanční správa ČR nám do toho tak trochu vstoupila. Ex post. V další části se ale již vrátíme k standardnímu obsahu našich příspěvků.
Vydáno: 18. 11. 2019
 • Článek
V letním čísle časopisu opět přinášíme úvodník s výběrem novinek a užitečných informací, se kterými se setkáváme v naší praxi. Počátkem léta Finanční správa vydala nový pokyn řady D, který se týká transferových cen, a také několik informací k problematice DPH. Správa sociálního zabezpečení vydala informaci o snížení sazeb pojistného, ke kterým došlo v souvislosti se zrušením karenční doby.
Vydáno: 12. 08. 2019
 • Článek
V májovém čísle měsíčníku opět přinášíme úvodník s výběrem novinek a užitečných informací, se kterými se setkáváme v naší praxi. V prvním příspěvku se budeme stručně zabývat tzv. adaptačním zákonem, který vstupuje v účinnost prakticky po roce od účinnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR ). Dále bychom chtěli zmínit novou interpretaci Národní účetní rady a ve stručnosti informace, které byly publikovány na webu Finanční správy ČR v souvislosti s přijetím novel daňových zákonů.
Vydáno: 21. 05. 2019
 • Článek
Opět po měsíci vám předkládáme úvodní příspěvek s přehledem novinek a zajímavostí, které přinesl čas od vydání předchozího čísla. Nadále čekáme na schválení tzv. daňového balíčku, nicméně v současné době se dá říct, že se legislativní proces pomalu chýlí ke konci. Aktuální stav projednávání daňového balíčku naleznete hned v úvodu. Dále bychom chtěli zmínit dvě informace, jednu z dílny Finanční správy ke kategorizaci účetních jednotek a jednu z dílny Celní správy k možným dopadům tzv. brexitu.
Vydáno: 18. 03. 2019
 • Článek
Rok 2018 uplynul jako voda a my vás vítáme u prvních letošních legislativních novinek, které vám budeme stejně jako v minulých letech každý měsíc přinášet. Již nyní je zřejmé, že se v letošním roce rozhodně nudit nebudeme. V dohledné době nás čeká přijetí daňového balíčku a z toho vyplývající uvedení přijatých změn do praxe. A daňovým balíčkem to zcela určitě nekončí. Přejme si proto, aby těchto změn bylo co nejméně a aby nám co nejméně komplikovaly život.
Vydáno: 21. 01. 2019
 • Článek
V novém vydání měsíčníku opět přinášíme výběr novinek a užitečných informací, se kterými se setkáváme v naší praxi. V hlavním příspěvku zmíníme důležité změny, jež vyplývají z novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti . Možná se také ptáte, jak to vypadá s připravovaným daňovým balíčkem, z něhož jsme v minulých číslech časopisu postupně představovali některé změny daňových předpisů. K tomuto tématu lze pouze uvést, že novela je na pořadu schůze Poslanecké sněmovny, která se koná od 4. prosince. Účinnost změn tedy můžeme očekávat až v průběhu příštího roku.
Vydáno: 19. 12. 2018
 • Článek
V posledních číslech jsme postupně představovali nejvýznamnější změny daňových předpisů, které obsahuje připravovaný daňový balíček. V současné době je novela daňových zákonů, která by měla vstoupit v účinnost od 1. 1. 2019, projednávána v Poslanecké sněmovně. V tomto příspěvku navážeme na předchozí články, které představily změny v oblasti daní z příjmů a daně z přidané hodnoty, a budeme se zabývat novelami dalších předpisů.
Vydáno: 15. 10. 2018
 • Článek
V minulém čísle jsme se mimo jiné zabývali připravovaným daňovým balíčkem, který obsahuje návrh změn daňových zákonů, jež by měly být účinné od roku 2019. Projednávání těchto změn by mělo být na programu schůze Poslanecké sněmovny, která je svolána na 11. 9. 2018. V tomto příspěvku navážeme na předchozí článek a budeme se tentokrát zabývat změnami zákona o dani z přidané hodnoty . V další části článku pak mimo jiné stručně zmíníme aktuální informaci z dílny Finanční správy k možnosti opravy základu daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníkem podléhajícím reorganizačnímu plánu.
Vydáno: 17. 09. 2018
 • Článek
Před rokem, na začátku prázdnin po dlouhém čekání vstoupil v účinnost daňový balíček novelizující tehdy platné daňové zákony. Rok se s rokem sešel a v Poslanecké sněmovně je připraven k projednání další velký daňový balíček z dílny Ministerstva financí. Navrhované změny daňových zákonů, které by měly být účinné od roku 2019, jistě doznají dalších změn v rámci jejich projednávání, přesto se jimi ale budeme ve stručnosti v části příspěvku zabývat. V další části příspěvku, kterou začínáme, čtenáře seznámíme s relativně čerstvou informací Ministerstva financí, kterou připravilo ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou pro tvorbu nové účetní legislativy a která přináší doporučení k účtování a vykazování digitálních měn.
Vydáno: 13. 08. 2018
+ Zobrazit dalších 20