Legislativní novinky k 6. 11. 2017

Vydáno: 9 minut čtení

S novým vydáním měsíčníku se nabízí další přehled aktualit, které by neměly uniknout pozornosti v naší odborné praxi. Vývoj v úpravě některých oblastí doznává změn, jejichž sledování vyžaduje značnou časovou náročnost. Za poslední měsíc jsme mohli zaregistrovat především velké množství informací a metodických pokynů zveřejňovaných na webových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz ). Bližší informace k těmto sdělením, ale také další novinky především v oblasti daňové jsou obsahem následujícího příspěvku.

Legislativní novinky k 6. 11. 2017
Ing.
Lenka
Froschová,
 
Informace pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje
Dne 25. 9. 2017 zveřejnilo Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) informaci k problematice odčitatelné položky od základu daně dle § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), kterým je odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Jejím cílem je zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů při uplatnění odpočtu tohoto druhu. Informace obsahuje především podrobnosti k projektu výzkumu a vývoje, což je dokument, na základě kterého může být odpočet uplatněn. Jsou zde rozvedeny požadavky na projekt a podmínky, které by měly být splněny, aby mohl být projekt brán jako výchozí předpoklad pro uplatnění této odčitatelné položky. Shrnutí nejvýznamnějších bodů informace