Obvyklost v obchodování

Vydáno: 1 minuta čtení

…obchodování žalobkyně za obdobných podmínek i s dalšími dodavateli není bezvýznamné z hlediska posouzení její dobré víry a případného zapojení do daňových podvodů.

Obvyklost v obchodování

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty