Otázky a odpovědi: Sazba DPH při stavebních pracích na rodinném domě

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o., plátce DPH se živnostenským oprávněním „Přípravné a dokončovací stavební práce“, nakoupí materiál na opravu rodinného domu neplátce DPH – např. za 50 000 Kč bez DPH (DPH si nárokuje 21 %). Na faktuře pro odběratele uvádí: Náklady na materiál 50 000 Kč + 15 % DPH a pomocné stavební práce 2 200 Kč + 15 % DPH. Opravu samotnou provádí někdo jiný se živnostenským listem na zednické, popř. tesařské práce. Může s. r. o. takto fakturovat se sazbou 15 %, když má živnostenský list jen na „Přípravné a dokončovací stavební práce“? A když takový postup uplatní u odběratele plátce DPH, ne u rodinného domu, lze dle Klasifikace produkce uplatnit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 ZDPH ?

Otázky a odpovědi: Sazba DPH při stavebních pracích na rodinném domě
Ing.
Jan
Ployer
První snížená sazba daně ve výši 15 % se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. Snížená sazba se uplatní i na dodávky materiálu, který je v souvislosti s poskytovanými pracemi dodáván.
Z dotazu není jasné, zda osoba, která opravu provádí, jedná jako samostatný dodavatel, který stavební práce fakturuje přímo investorovi, nebo práce jako subdodavatel fakturuje tazateli.
Pokud je tazatel v postavení generálního dodavatele, tak správně fakturuje stavební práce včetně materiálu ve snížené sazbě daně. Pravděpodobně se zde jedná o neoprávněné podnikání, které ale nemá na výši sazby DPH vliv.
V druhé variantě tazatel dodává investorovi jen dokončovací práce včetně materiálu a dále dodává pouze materiál bez stavebních prací. Samostatná dodávka materiálu nesplňuje podmínku stanovenou v § 48 odst. 1 zákona o DPH a musí být účtována v základní sazbě DPH.
Obdobný postup se uplatní i v případě, kdy investor bude plátcem DPH. Dodávky stavebních prací včetně spotřebovaného materiálu budou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti. Samostatně dodaný materiál bude podléhat základní sazbě daně.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty