Mimořádné pracovní cesty

Vydáno: 4 minuty čtení

V návaznosti na současnou situaci se začaly objevovat mylné představy o poskytování cestovních náhrad, zejména v souvislosti s výkonem práce doma, a to konkrétně s požadavky na předmětné náhrady také mimo pracovní cesty. Tuto problematiku upřesníme v následujícím textu.

Mimořádné pracovní cesty
JUDr.
Marie
Salačová
 
Specifikace cestovních výdajů
V rámci zmíněných úvah zaměstnanců je nepochybně potřebné objasnit ust

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce