Legislativní novinky k 26. 8. 2021

Vydáno: 8 minut čtení

V úvodníku zářijového čísla nepřinášíme jen novinky v daňové a účetní oblasti, ale zejména představujeme vybrané skutečnosti vyplývající z činnosti Finanční a Celní správy v roce 2020. Za velmi zajímavé považujeme zejména data z kontrolní činnosti Finanční správy. V rámci novinek stručně zmíníme aktuální rozhodnutí ministryně financí o prominutí DPH u dodání respirátorů a novou interpretaci Národní účetní rady.

Legislativní novinky k 26. 8. 2021
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners
 
Trocha statistiky o činnosti Finanční správy
V červnu t. r. byla na webu Ministerstva financí ČR publikována zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR v roce 2020. Z části dokumentu, který popisuje činnost z pohledu daní, které spravuje Finanční správa (tedy např. mimo spotřebních daní a energetických daní, jejichž správa spadá pod Celní správu ČR) jsme vybrali některé zajímavé skutečnosti.
Pro představu k 31. 12. 2020 byla na jednotlivých daních, které spravuje Finanční správa, vybrána částka 850 732,3 mil. Kč. Nejvýznamnější daňové inkaso je dosahováno na dani z přidané hodnoty (cca 1/2 celkového inkasa), následované inkasem na dani z příjmů ze závislé činnosti. Celkový přehled dává následující tabulka (hodnoty jsou uvedeny v mil. Kč).
Druh příjmu
Daňová povinnost sl. 1
Inkaso sl. 2
Rozdíl sl. 2 - sl. 1
Výtěžnost (%) sl. 2 / sl. 1
DPH – daňová povinnost
749 024,3
742 978,7
DPH – nadměrný odpočet a vracení daně
-318 650,3
-316 781,0

Související dokumenty