Otázky a odpovědi: Zůstatková cena majetku

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost prodala automobil za 25 000 Kč včetně DPH. Zůstatková cena automobilu byla 50 000 Kč. Pokud je zůstatková cena majetku vyšší než prodejní, jaké to má dopady? Zatím jsem účtovala prodej MD 311/D 641, poloviční odpisy, vyřadila jsem majetek MD 082/D 022 a zaúčtovala zůstatkovou cenu MD 541/D 082 – daňový náklad. Je to prosím správně? Přemýšlím, že bych část zůstatkové ceny dala na nedaňové náklady. Automobil byl původně koupen za 90 000 Kč.

Otázky a odpovědi: Zůstatková cena majetku

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů