Legislativní novinky k 28. 7. 2021

Vydáno: 8 minut čtení

V tomto letním úvodníku opět přicházíme s užitečnými informacemi z oblasti daní a účetnictví, se kterými se setkáváme v praxi. Krátce se zmíníme o dalším vývoji novely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, tzv. e-commerce novely, kterou jsme podrobněji rozebírali v minulém čísle. Dále se budeme zabývat interpretací Národní účetní rady týkající se přeceňování cizoměnových záloh na pořízení dlouhodobého majetku, s jejímž obsahem se shoduje čerstvě vydaný rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Ve zkratce probereme, jak je to s odpisy nehmotného majetku v jednoduchém účetnictví, jak pohlížet na časový test při prodeji obchodního podílu ve společném jmění manželů nebo od kdy zahájit odepisování při zkolaudování části stavby.

Legislativní novinky k 28. 7. 2021
Ing.
Lucie
Kalbáčová,
Brantl & Partners
Novela zákona o DPH, tzv. e-commerce
Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je v současné době stále v legislativním procesu. Bude muset dojít k dalšímu projednání, což způsobí opět odložení její platnosti a účinnosti. Do doby její účinnosti lze tedy postupovat jak podle přímého účinku směrnice, tak podle současného znění zákona o DPH. Dle stávajícího znění zákona zůstává tedy i nadále osvobození od daně u dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR. Avšak pokud se dodavatel