Otázky a odpovědi: Nákup nemovitosti s pozemkem

Vydáno: 7 minut čtení

Častým případem v praxi bývá skutečnost, že firma kupuje nemovitost s pozemkem za cenu X. V době, kdy byla daň z nabytí majetku, musel být vypracován znalecký posudek na ocenění budovy i pozemku a do účetnictví byla zaúčtována pořizovací cena pozemku a budovy v poměru dle znaleckého posudku. V současné době již účetní nemá posudek k dispozici. Lze pro rozdělení pořizovací ceny použít § 61a odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ?

Otázky a odpovědi: Nákup nemovitosti s pozemkem
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď
Ono to bude ještě trochu složitější, pracnější a dražší… Do konce roku 2013 platil občanský zákoník č. 40/1964 Sb., který považoval za nemovité věci
alias
za nemovitosti – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Přičemž platilo, že stavba není součástí pozemku, ale je samostatnou nemovitou věcí. Od roku 2014 nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění p. p., dále jen „“) přinesl řadu změn termi