Pohledávky z obchodních vztahů

Vydáno: 9 minut čtení

Základní rozdělení pohledávek v rozvaze je členění na dvě velké skupiny – na dlouhodobé a krátkodobé. S účinností od 1. 1. 2018 je dána možnost zahrnout mezi pohledávky v rozvaze ještě třetí skupinu, kterou je časové rozlišení aktiv. V textu se zaměříme nejprve na umístění pohledávek v rozvaze a následně na vybrané pohledávky, tj. pohledávky z obchodních vztahů, jejich účtování a oceňování.

Pohledávky z obchodních vztahů
Ing.
Zdenka
Cardová
 
„Umístění pohledávek v rozvaze
Umístění pohledávek v rozvaze uvedeme na jedné ze tří možných rozvah v současné době u nás závazně používaných. Jedná se o rozvahu, kterou sestavují
malé účetní jednotky bez povinnosti auditu
(uvedena je část aktiv):“
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=16533.jpg
Poznámka:
*) V případě vykazování položky C.II.3. Časové rozlišení aktiv v rámci pohledávek nebude uvedena položka D. Časové rozlišení aktiv (od účetní závěrky za období 2018 je toto rozhodnutí o vykazování časového rozlišení v kompetenci každé účetní jednotky).
V uvedené rozvaze jsou pohledávky z obchodních vztahů součástí dvou souhrnných položek:
C.II.1. Dlouhodobé pohledávky
a