Poskytování stravenek a stravenkového paušálu v roce 2021

Vydáno: 21 minut čtení

Zákon č. 609/2020 Sb. zavedl s účinností od 1. 1. 2021 do zákona o daních z příjmů další možnost příspěvku zaměstnavatele poskytovaného na stravování zaměstnanců. K dosud nejčastějšímu způsobu podpory stravování formou poskytování stravenky jako nepeněžního příspěvku zaměstnavatele přistupuje nově i varianta peněžitého příspěvku zaměstnavatele – tzv. stravenkového paušálu. Oba způsoby podpory stravování mají zcela odlišné daňové řešení jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele. V článku si ukážeme tyto daňové rozdíly a na příkladech si uvedeme daňové řešení v konkrétních situacích.

Poskytování stravenek a stravenkového paušálu v roce 2021
Ing.
Ivan
Macháček
Stravování a zákoník práce
Podle ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, přičemž tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.
Zaměstnavatel tedy nemá povinnost zajistit stravování svých zaměstnanců, ale má jen povinnost umožnit zaměstnancům stravování
. S tím souvisí i skutečnost, že
poskytování stravenek zaměstnancům (nepeněžní příspěvek na stravování) nebo poskytování stravenkového paušálu (peněžitý příspěvek na stravování) je fakultativním plněním zaměstnavatele, které vyplývá z jeho vlastního rozhodnutí.
V pravomoci zaměstnavatele je rovněž řešení otázky, zda zaměstnancům poskytne nepeněžní nebo peněžitý příspěvek na stravování.
Poskytování stravování zaměstnancům lze dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu zaměstnavatele
. Zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, pokud tyto záležitosti nejsou upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. V extrémní situaci může zaměstnavatel krýt veškeré výdaje spojené se zajištěním závodního stravování.
 
Varianty řešení stravování zaměstnanců v roce 2021
S účinností od 1. 1. 2021
zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 609/2020 Sb.“), zavedl další formu podpory stravování zaměstnanců, a to peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál
. V roce 2021 tak mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům
daňově zvýhodněné stravování ve třech formách:
zajištění stravování ve vlastním stravovac&iacute