Rozsudek SD EU ve věci: "Vznik provozovny při pronájmu vlastní nemovitosti" z pohledu daně z přidané hodnoty

Vydáno: 5 minut čtení

„Audentes fortuna iuvat“ – štěstí přeje připraveným. Tak toto latinské přísloví mě napadlo, když jsem si přečetla na stránkách https://curia.europa.eu judikát Soudního dvoru Evropské unie ve věci C-931/19 -Titanium Ltd, ze dne 3. června 2021.

Rozsudek SD EU ve věci: „Vznik provozovny při pronájmu vlastní nemovitosti“ z pohledu daně z přidané hodnoty
Ing.
Mária
Mikulecká
Společnost Titanium byla přesvědčená, že z prostého pronájmu své nemovitosti nemusí odvádět v Rakousku DPH. Rakouský správce daně byl přesvěd&

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty