Otázky a odpovědi: Bezúplatné předání odstupujícímu společníkovi neodepsaného a nesplaceného firemního auta pořízeného na úvěr

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. s jediným společníkem v květnu roku 2020 čerpala úvěr na nákup auta, část jeho pořizovací ceny hradilo ze svých zdrojů. Úvěr zaevidovala na účet 461xxx. Zároveň zaevidovala auto na 022xxx a začala ho odepisovat ve 2. odpisové skupině – tedy plán odpisů je do roku 2024. Dne 1. 3. 2021 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč, zůstatková cena automobilu je k 1. 1. 2021 ve výši 315 949 Kč (plánovaný roční odpis v roce 2021 je v kartě majetku ve výši 78 988 Kč). Dne 9. 3. 2021 prodal společník jednomu ze svých zaměstnanců celý svůj obchodní podíl. Zároveň se obě strany domluvily, že si odcházející společník s sebou vezme auto (bezplatně) a zároveň s tím se mu postoupí úvěr ve výši nesplaceného zůstatku. 1. Na jaké účty a daňově či nedaňově se bude účtovat zrušení nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč? 2. Předpokládáme, že je pro vyřazení auta z majetku třeba v poloviční výši doúčtovat odpisy roku 2021. Na jaké účty a daňově či nedaňově se doúčtuje zůstatková cena ve výši 276 455 Kč? 3. Má skutečnost, že auto bylo bývalému společníkovi předáno bezplatně (tj. pouze za cenu nesplaceného úvěru) nějaký daňový vliv na s. r. o.?

Otázky a odpovědi: Bezúplatné předání odstupujícímu společníkovi neodepsaného a nesplaceného firemního auta pořízeného na úvěr
Ing.