Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 6 minut čtení

Dne 1. 7. 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti “). Zákonodárci touto novelou především zavedli nový institut podpory zaměstnanosti. Jedná se o „příspěvek v době částečné práce“, který se bude vyplácet zaměstnavatelům s cílem udržení úrovně zaměstnanosti.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Dmytro
Krasovskyj,
advokátní
koncipient
Návrh novely zákona o zaměstnanosti byl předložen Poslanecké sněmovně v září roku 2020 a současně s tímto návrhem předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky žádal o vyhlášení stavu legislativn&