Balanční test - kamerový systém obcí

Vydáno: 19 minut čtení

V rámci činnosti obce se objevují situace a problémy, které se obec snaží vyřešit pomocí kamerového systému se záznamem. Instalace kamerového systému není vyloučená, je však třeba rozlišit, na jakých místech, pro jaké účely a jaký typ kamerového systému lze použít a za jakých okolností musí být proveden tzv. balanční test (test proporcionality). Důležité pro zákonnost provozovaného systému je i správné provedení testu, který musí obsahovat všechny podstatné náležitosti, jak vyplývají z Obecného nařízení (GDPR ) a z pokynů Sboru.

Balanční test – kamerový systém obcí
JUDr.
Eva
Janečková
 
Balanční test – kamerový systém obcí
Nejčastěji se objevují kamerové systémy, které mají sloužit předcházení a odhalování pouliční kriminality, vandalismu a zajišťování bezpečnosti občanů a návštěvníků obce. V některých případech se o instalaci těchto systémů pokouší i obce, které nemají zřízenou obecní polici, přestože je již dávno známo stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)1).
Lze proto říct, že platí obecné pravidlo, že není možné, aby obec, která nemá zřízenou obecní policii nebo uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s obcí, která obecní policii má, instalovala kamerový systém za účelem zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku.
Přesto však může obec vystupovat jako jakýkoli jiný vlastník a instalovat kamerové systémy pro účely ochrany majetku. Například monitoring úzce vymezené části veřejného prostranství, kde jsou umístěny kontejnery na odpad či monitoring části pozemků s černými skládkami, je věcí veřejného pořádku i oprávněnou ochranou majetku obce. Je však žádoucí, aby instalace kamer nebo fotopastí, uchovávání záznamů a jejich použití bylo provedeno výlučně pro projednání přestupku a náhrady způsobené škody, nikoliv svévolného zveřejnění, např. na internetu.2)
Kamery proto bývají instalovány zejména u kontejnerových stání, na sportovních hřištích apod., za účelem ochrany majetku, popř. ochrany zdraví.
Pokud se obec rozhodne kamerový systém se záznamem (případně i zvukovým) instalovat, musí splnit všechny povinnosti plynoucí správci osobních údajů z Obecného nařízení (GDPR).
Provozovatel kamerového systému