Výplata podílu u dceřiné společnosti

Vydáno: 7 minut čtení

Jak právně a daňově řešit klasický převod podílu u dceřiné společnosti, 100 % majetkový podíl, držba více než 12 měsíců. Valná hromada je každý rok v září nebo v říjnu. V lednu 2020 byly převedeny prostředky z dceřiné na mateřskou společnost, týkalo se zisku roku 2018.

Výplata podílu u dceřiné společnosti
JUDr.
Vlasta
Víghová,
Ing.
Martin
Bureš
Předpokládám, že dotaz se týká právní a daňové problematiky výplaty podílu na zisku od dceřiné společnosti mateřské společnosti, nikoli prodeje podílu na dceřiné společnosti.
 
Právní hledisko
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, se stanoví podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem společnosti, tj. valnou hromadou. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní záv