Mimořádné odpisy opět na scéně

Vydáno: 18 minut čtení

V souvislosti s opatřeními reagujícími na omezení podnikatelské činnosti v důsledku koronaviru se v zákoně o daních z příjmů opět zaktivovalo ustanovení § 30a , které bylo do zákona včleněno v roce 2009 a umožňovalo poplatníkům původně uplatnit mimořádné odpisy u majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Vzhledem k tomu, že už od té doby uplynulo více než 10 let, je vhodné tuto problematiku trochu připomenout a shrnout.

Mimořádné odpisy opět na scéně
Ing.
Monika
Sušánková,
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Předně je třeba uvést, že uplatnění mimořádných odpisů je
možnost, která je poplatníkům dána
, není povinnost tyto mimořádné odpisy uplatnit. Poplatník se může rozhodnout, že bude postupovat podle obecné úpravy, tj. majetek bude odpisovat způsobem uvedeným v § 31 (rovnoměrné odpisy) nebo § 32 (zrychlené odpisy) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Poplatník
nemusí ani u veškerého nově pořízeného majetku postupovat jedním způsobem
, může u jednoho majetku použít mimořádné odpisy, u dalšího odpisy dle § 31 nebo § 32 zákona o daních z příjmů. Mimořádné odpisy jsou rovnocenný způsob odpisování vedle běžného režimu rovnoměrných nebo zrychlených odpisů.
V § 30a zákona o daních z příjmů se změnilo proti předchozí úpravě v letech 2009 až 2010 pouze období pořízení majetku, u kterého lze mimořádné odpisy uplatnit, a dále byl
pojem „vlastník“ nahrazen pojmem „odpisovatel“
(k tomu se dostaneme v dalším textu). Jinak všechna pravidla a principy mimořádných odpisů zůstala beze změny. Lze tak i nyní aplikovat závěry přijaté v roce 2009 na KV KDP č. 284/16.09.09 a 289/9.12.09.
 
1. U kterého majetku lze mimořádné odpisy nyní uplatnit?
Musí se jednat o hmotný majetek zařazený dle přílohy k zákonu o daních z příjmů do
1. nebo 2. odpisové skupiny
. U majetku zařazeného do odpisových skupin 3 až 6 mimořádné odpisy uplatnit nelze.
Mimořádné odpisy tak lze například uplatnit při pořízení osobního či nákladního automobilu, počítače, koně či skotu, ale nelze je uplatnit například při pořízení lodě, budovy apod.
Musí se jednat o hmotný majetek
pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021
. Jak již bylo vyloženo v příspěvku KV KDP č. 284/16.09.09, mimořádné odpisy se umožňují pouze u hmotného majetku, který ve vymezeném období splňuje definici