Povinnost poskytnout údaje na vyžádání správce daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2021, čj. 10 Afs 211/2019-32

Povinnost poskytnout údaje na vyžádání správce daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
Nejvyš

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád