Nicotnost rozhodnutí správce daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2021, čj. 8 Afs 114/2019-52

Nicotnost rozhodnutí správce daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád