Ručení za daň dodavatele

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. 5. 2021 ve věci C-4/20 ALTI

Ručení za daň dodavatele
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňo