Změna projektu mající za následek změnu daňového režimu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. 5. 2021 ve věci C-248/20 Skelleftea Industrihus

Změna projektu mající za následek změnu daňového režimu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty