Výluka ze soudního přezkumu (rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2021, čj. 1 Afs 215/2019-47

Výluka ze soudního přezkumu (rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,
<