Nárok na odpočet DPH u majetku na těžbu kryptoměn

Vydáno: 1 minuta čtení

Pokud se plátce DPH rozhodne koupit majetek k těžbě kryptoměn, je možný odpočet DPH z tohoto majetku? Těžba kryptoměn je v DPH podle § 54 Finanční činnosti? Jak je to případně se spotřebovanou elektřinou a ostatními náklady, které se účtují jako zásoby = pořízení kryptoměny, je nárok na odpočet DPH?

Nárok na odpočet DPH u majetku na těžbu kryptoměn
Ing.
Ladislav
Pitner
Přesto, že v oblasti těžby a obchodování s tzv. kryptoměnami je ještě řada nejasností, také v daňové oblasti, zastávám názor, že těžba není předmětem daně, nejedná se o dodání zboží nebo o poskytnutí služby. Obecně se sice u těžby kryptoměny jedná o poskytnutí služby, chybí zde však nezbytná podmínka pro uplatnění DPH, a tou je poskytnutí služby druhé straně za úplatu, což v případě těžby pro sebe není splněno.
Předmětem daně je až výměna za platné měny, tedy se jedná o finanční činnost osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně.
Protože se u těžby kryptoměn nejedná o předmět daně, nejedná se o splnění podmínek pro uplatnění nároku na odpočet daně, a plátce nakupující majetek k těžbě tak nemá nárok na odpočet daně.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty