Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu

Vydáno: 3 minuty čtení

Pojištěnci narozenému dne 19. 11. 1956 vznikl nárok na řádný starobní důchod ke dni 19. 5. 2020. Po tomto datu vykonával důchodově pojištěnou výdělečnou činnost, o přiznání starobního důchodu nepožádal. Zároveň ale od roku 2013 pobírá nepřetržitě invalidní důchod II. stupně. Invalidní důchod bude úderem 65. roku (19. 11. 2021) přeměněn z moci úřední na starobní důchod. Pojištěnec požádá o klasický starobní důchod s přiznáním např. k datu 1. 5. 2022 a do té doby bude vykonávat důchodově pojištěnou činnost (bez dočasné pracovní neschopnosti, neplaceného volna apod.). Bude mu období 19. 11. 2021 – 30. 4. 2022 hodnoceno jako doba pojištění pro zvýšení procentní výměry důchodu dle § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. ? Anebo se starobním důchodem citovaným v témže ustanovení („a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod...“) myslí i starobní důchod přeměněný podle § 61a zákona o důchodovém pojištění a zvýšení za toto období náležet nebude?

Přesluhování při pobírání starobního důchodu přeměněného z invalidního důchodu
JUDr.
Roman
Lang,
Ph.D.