Odložená daňová pohledávka

Vydáno: 7 minut čtení

Specifické místo mezi dlouhodobými pohledávkami má odložená daňová pohledávka. O této pohledávce se v praxi příliš často neúčtuje. V textu se zaměříme na vyjasnění pojmu odložená daňová pohledávka, na její účtování a také na to, proč se o ní v praxi příliš často neúčtuje.

Odložená daňová pohledávka
Ing.
Zdenka
Cardová
 
Umístění odložené daňové pohledávky v rozvaze
O odložené daňové pohledávce účtují zpravidla pouze účetní jednotky, které mají povinnost auditu, a účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek; vykazují ji v rozvaze v plném rozsahu v rámci položek dlouhodobých pohledávek.
Častěji se v praxi účtuje o odloženém daňovém dluhu.
 
Zjištění odložené daně (tj. zjištění odložené daňové pohledávky či odloženého daňového dluhu)
Metoda výpočtu odložené daně
vychází z přechodných rozdílů
, jimiž jsou rozdíly
mezi daňovou základnou
aktiv (popřípadě pasiv)
a jejich výší uvedenou v rozvaze
. Daňovou základnou aktiv (popřípadě pasiv) je hodnota těchto aktiv (popřípa