DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní

Vydáno: 15 minut čtení

V článku jsou nejprve vymezeny nové základní pojmy používané v souvislosti s dodáním zboží za použití elektronického rozhraní. Návazně je s využitím příkladů vysvětlena praktická aplikace nových pravidel pro dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní, a to jak při prodeji dovezeného zboží, tak i při dodání zboží zahraniční osobou osobě nepovinné k dani na území EU. V závěrečné části textu jsou shrnuta pravidla pro registraci provozovatele elektronického rozhraní a zahraniční osoby a vedení evidence pro účely DPH.

DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní
Ing.
Václav
Benda
Od 1. 7. 2021 nabyla účinnosti novelizace směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH), a navazujícího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen „prováděcí nařízení ke směrnici o DPH“). Těmito novelizacemi se zavádějí nová pravidla pro uplatňování DPH v oblasti tzv. elektronického obchodování, která se promítají do právního řádu České republiky novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a navazující novelou celního zákona, která měla původně plánovanou účinnost také od 1. 7. 2021, ale účinnost tohoto zákona se zpozdila až od 1. 10. 2021. Ve Sbírce zákonů byla tto novela zveřejněna jako zákon č. 355/2021 Sb. Podle Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021, která byla zveřejněna GFŘ 21. 6. 2021, mohly daňové subjekty již od 1. 7. 2021 postupovat podle novelizovaných pravidel, a to na základě přímého účinku směrnice o DPH, a to až do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti příslušné novely