Daňové zvýhodnění po novele provedené zákonem č. 285/2021 Sb.

Vydáno: 22 minut čtení

Po komplikovaném projednávání sněmovního tisku č. 1116 byl v částce 125 Sbírky zákonů dne 27. 7. 2021 zveřejněn zákon č. 285/2021 Sb. , kterým se mění zákon o státní sociální podpoře a zákon o daních z příjmů . Novela zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP “, obsahuje navýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě a úpravy týkající se měsíčního daňového bonusu. V následujícím textu si ukážeme na příkladech základní řešení uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2021, a to v různých situacích poplatníka – jak u OSVČ, tak u zaměstnance.

Daňové zvýhodnění po novele provedené zákonem č. 285/2021 Sb.
Ing.
Ivan
Macháček
Daňové zvýhodnění a jeho vývoj v ZDP
Poplatník daně z příjmů fyzických osob má
nárok podle znění § 35c ZDP na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti
na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a nebo § 35b ZDP.
V roce 2020 se jednalo o následující částky daňového zvýhodnění:
15 204 Kč ročně na jedno vyživované dítě,
19 404 Kč ročně na druhé dítě a
24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě,
přičemž jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Nárok na dvojnásobek částky daňového zvýhodnění se prokazuje buď průkazem ZTP/P, nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P.
U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti
, který učinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, činilo v roce 2020 daňové zvýhodnění zohledněné při výpočtu měsíční zálohy na daň:
1 267 Kč měsíčně na jedno vyživované dítě,
1 617 Kč na druhé dítě a
2 017 Kč na třetí a každé další dítě,
anebo dvojnásobek výše uvedených částek měsíčně, pokud jde o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
Zákonem č. 285/2021 Sb. dochází v § 35c ZDP k následující úpravě výše daňového zvýhodnění na vyži