Spolek - přijetí daru

Vydáno: 1 minuta čtení

Spolek (veřejně prospěšný poplatník) přijal dar na podporu vzdělávání. Do konce roku nestihne tento dar použít k danému účelu. Mimo tento dar má příjem pouze ze členských poplatků, které jsou osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů . Bude dar předmětem daně z příjmů právnických osob? Pokud ano, bude možné využít § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů , tj. že prostředky získané touto úsporou na dani použije v následujícím roce ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelskou činnosti? Nebo se jedná o osvobozený příjem?

Spolek – přijetí daru

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů