Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti, s výjimkou několika dílčích ustanovení, zákon č. 269/2021 Sb. , o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o občanských průkazech “). Ten nahrazuje dosavadní právní úpravu na úseku občanských průkazů, prezentovanou zákonem č. 328/1999 Sb. , o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Michal
Jakoubek,
advokátní
koncipient
Nový zákon o občanských průkazech navazuje na přímo použitelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. 6. 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti