Účtování nedokončené výroby (služby) v novém roce

Vydáno: 1 minuta čtení

U rozpracované zakázky (služby) na přelomu roku, na kterou vznikly náklady, se tvoří nedokončená výroba (účet č. 121) ve výši vynaložených nákladů, tak aby byl zachován akruální princip a věcná a časová souvislost nákladů a výnosů s obdobím. Jak postupovat v novém roce? V účetních předpisech je naznačena úprava nedokončené výroby, u metody B skladů, ponechat ji do konce následujícího roku a teprve dle inventury upravit? Ale nedokončená výroba z roku 2019 bude začátkem roku vyfakturována odběratelům. Může se tedy nedokončená výroba (služby) za rok 2019, ihned začátkem roku 2020 přeúčtovat do nákladů a na konci roku 2020 vytvořit nová (aktuální) nedokončená výroba, nebo je správné počkat a až koncem roku 2020 upravit nedokončenou výrobu dle provedené inventury?

Účtování

Související dokumenty