Kdy a jak se registrovat k dani z přidané hodnoty

Vydáno: 7 minut čtení
Kdy a jak se registrovat k dani z přidané hodnoty
Ing.
Karel
Raiser
Zákon č. 235/2004 Sb. (dále jen „zákon o DPH“) stanoví poměrně přesné podmínky pro registraci k dani z přidané hodnoty. Přesto však stále dochází v praxi k mnoha nejasnostem. Cílem tohoto článku je zpřehlednit daná pravidla a poskytnout návod, jak proces registrace pokud možno urychlit. Registraci k dani (povinné i dobrovolné) podléhají pouze osoby, které uskutečňují ekonomické činnosti. Pojem „ekonomická činnost“ je blíže vymezen v § 5 odst. 3 zákona o DPH a rozumí se jím činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty