Zdravotní zaměstnanecké benefity a jejich daňové řešení

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím textu se zaměříme na daňové řešení zdravotních benefitů a na správnou aplikaci § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), obsahující podmínky pro osvobození vymezených nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci nebo rodinnému příslušníku. Mezi zdravotní benefity počítáme například rehabilitační, rekondiční a preventivní zdravotní programy, příspěvky na vitaminy, očkování proti chřipce, testování covidu, nadstandardní zdravotní prohlídky, sick days a další. Dále může jít o poskytování poukazů do sauny nebo na masáže a o poskytování benefitů souvisejících se sportovními aktivitami zaměstnanců.

Zdravotní zaměstnanecké benefity a jejich daňové řešení
Ing.
Ivan
Macháček
V žebříčku současných zaměstnaneckých benefitů se do popředí dostávají:
benefity související s home officem (práce z domova),
benefity související s péčí o zdraví, tzv. zdravotní benefity,
příspěvky zaměstnavatele na penzijní a soukromé pojištění zaměstnanců,
poskytování stravenek a (od 1. 1. 2021 i stravenkového paušálu).
Mezi žádané benefity můžeme zařadit i bezplatné poskytování služebního auta pro soukromé účely (manažerské auto) a zvýhodněné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům.
 
Zdravotní benefity v nepeněžní formě
  
Daňové řešení u zaměstnance
Z § 6 odst. 9 písm. d) ZDP vyplývá, že od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozeno
nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi
z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve formě:
1.
pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis
a použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení,
2.
použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
3.
příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
4.
příspěvku na tištěné kn