Legislativní novinky s komentářem

Vydáno: 8 minut čtení

Poslanecká sněmovna bude ve druhém čtení projednávat vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů (sněmovní tisk č. 1150) (dále jen „návrh zákona“), který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Jedná se o tzv. směrnici o whistleblowingu (dále jen „směrnice“) a členské státy Evropské unie jsou povinny ji implementovat do národních úprav do 17. 12. 2021.

Legislativní novinky s komentářem
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátka
Zákon o ochraně oznamovatelů má whistleblowerům (oznamovatelům) zajistit, že budou moci oznámit korupci nebo jiné protiprávní jednání na pracovišti bez obavy z toho, že se jim za to budou jejich nadřízení mstít sankcemi. Český právní řád doposud neobsahoval specifickou úpravu ochrany oznamovatelů, pomineme-li obecnou úpravu podle trestních předpisů, zákoníku práce nebo nařízení vlády týkající se oznamování protiprávního jednání ve službách &uacute