Sazby DPH

Vydáno: 5 minut čtení

Dotaz

Plátce A vlastní areál, ve kterém se jezdí na motokárách (závodní dráha). Areál dlouhodobě pronajímá (s DPH) jinému plátci B, který areál provozuje. Plátce B (provozovatel) pak poskytuje areál jiným osobám (právnickým i fyzickým) k různým sportovním a jiným činnostem. Prosím o vyhodnocení, jaká sazba by se měla u jednotlivých služeb aplikovat a proč, jsou na to totiž v praxi různé názory. Pojmem „fakturace“ je myšlen zjednodušený daňový doklad (do 10 000 Kč včetně) pro jednu osobu nebo faktura nějaké právnické osobě. Doposud uplatňujeme (jako provozovatel) u všech činností základní sazbu daně (21 %), ale byli jsme upozorněni, že by se měla uplatňovat druhá snížená sazba daně (10 %) s odkazem na přílohu č. 2a zákona o DPH od 1. 7. 2020, CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11. Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží. Činnosti: a) Pronájem motokárové dráhy krátkodobý do 48 hodin/celý okruh, ale bez poskytnutí našich motokár. b) Fakturujeme podnájem části areálu krátkodobý do 48 hodin. c) Celodenní trénink na naší motokárové dráze s našimi motokárami bez instruktora. d) Celodenní trénink na naší motokárové dráze s našimi motokárami s instruktorem. e) Fakturujeme účast závodníků na námi pořádaných závodech (provozovatel uspořádá závod a jednotliví závodníci nebo právnická osoba, kteří se přihlásí, platí za účast na závodě „startovné“). f) Fakturujeme jednotlivé jízdy na našich motokárách pod vedením našich instruktorů. g) Fakturujeme pronájem půjčovny včetně motokár bez našich instruktorů. Pronájmem půjčovny je myšleno pronájem motokárové dráhy včetně terminálu, který sleduje rychlost motokár a počet kol a vyhodnocuje pořadí závodníků, závodníci jezdí na našich motokárách, které jsou ve vlastnictví provozovatele.

Sazby DPH
Ing.
Václav
Benda
Odpověď
V uvedeném případě se jedná o problematickou záležitost. Klíčové pro správně posouzení a určení sazby daně je, zda jsou jednotlivé uvedené služby chápány jako samostatná plnění, nebo jako doplňková plnění poskytovaná v rámci plnění hlavního a návazně určení toho, co je plněním hlavním a co plněním vedlejším. Podle judikatury SD EU platí pro stanovení sazby daně u služeb zásada, podle níž mu

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty