O krok blíže k nové účetní legislativě - 2. část

Vydáno: 5 minut čtení

Odborná veřejnost očekává předložení nového zákona o účetnictví , který bude představovat moderní koncept respektující přístup IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, a to v termínu do konce června příštího roku. V minulém příspěvku, který jsme uveřejnili v DHK č. 5/2021 na s. 39, jsme se věnovali koncepčnímu rámci nové účetní legislativy a jednotlivým principům, na kterých je účetnictví vystavěno. Na příkladech byly prezentovány rozdílné přístupy jednotlivých účetních konceptů mezi českými účetními principy a IFRS standardy.

O krok blíže k nové účetní legislativě – 2. část
Ing.
Zita
Drábková,
Ph.D., MBA
daňový poradce a jednatel TAXART CZ s. r. o., odborný asistent, Metropolitní univerzita Praha, e-mail: zita.drabkova@mup.cz; www.taxart.cz
Tento příspěvek navazuje na koncepční rámec tématem rozsahu účetní závěrky, rozlišení typu účetních jednotek a jejich povinnosti při sestavování účetní závěrky pod rámcem nové účetní legislativy. Prezentuje stávající úpravy a rozdíly mezi současným stavem a připravovanou novelou dle velikosti a typu účetní jednotky – podnikatelů