Prodej zboží na dálku a jeho promítnutí v DPH od 1. 7. 2021. Otestujte se, zda ho znáte...

Vydáno: 11 minut čtení

Již v roce 2019 byly unijní legislativou pro oblast DPH schváleny změny, které měly za cíl upravit uplatňování DPH v několika oblastech. V první řadě bylo záměrem poprvé zakotvit podnikání na internetu „e-commerce rules“ do problematiky DPH. Další ambicí bylo zavedení nového daňového režimu prodeje zboží na dálku, „distant selling“, nahrazujícího zasílání zboží. V neposlední řadě se změny zaměřily na drobné dovozy ze třetích zemí včetně těch, které jsou realizovány prostřednictvím takzvaných digitálních platforem. Z výše uvedených změn postihne největší podíl plátců DPH prodej zboží na dálku.

Prodej zboží na dálku a jeho promítnutí v DPH od 1. 7. 2021. Otestujte se, zda ho znáte…
Ing.
Vladimír
Zdražil
Tyto změny měly původně nabýt účinnosti k 1. 1. 2021, avšak s ohledem na pandemii byly nakonec odloženy k 1. 7. 2021 s přímým účinkem směrnice EU. Tuzemská
legislativa
se s novelizací těchto změn vypořádala s účinností k 1.10.2021. Pojďme si společně položit deset testových otázek, abychom si ozřejmili podstatu změn v uplatňování DPH u prodeje zboží na dálku.
 
OTÁZKA č. 1
Prodej zboží na dálku je novým daňovým režimem při uplatňování DPH, avšak svůj zřejmý původ má v daňovém režimu …
a)
dodání zboží do jiného členského státu,
b)
zasílání zboží,
c)
vývoz zboží.
Správná odpověď včetně komentáře: b).
Zavedením prodeje zboží na dálku dochází k nahrazen&iacute

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty