Podmínky pro určení provozovny z hlediska DPH

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. 6. 2021 ve věci Titanium

Podmínky pro určení provozovny z hlediska DPH
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty