Souběh zajišťovacího příkazu se zajištěním podle trestního řádu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2021, čj. 10 Afs 163/2021-46

Souběh zajišťovacího příkazu se zajištěním podle trestního řádu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D