Rizika až příliš výhodného/snadného obchodu

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2019, sp. zn. 9 Afs 82/2019 , www.nssoud.cz

Rizika až příliš výhodného/snadného obchodu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty