Stručný přehled změn ve mzdové oblasti od 1. 1. 2022

Vydáno: 10 minut čtení

Tento příspěvek obsahuje stručný přehled změn, ke kterým dojde (by mělo dojít) od 1. 1. 2022 oproti roku 2021 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká pracovního práva, zdaňování příjmů, odvodů pojistného, nemocenských dávek, zaměstnanosti a důchodů apod. Jedná se o změny plynoucí z novel zákona o daních z příjmů a novely zákona o nemocenském pojištění . Dále jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů. Některé z těchto změn jsou ještě poněkud nejisté, aktuální a podrobnější informace k těmto změnám budou uvedeny v lednovém čísle časopisu DHK č. 1-2/2022.

Stručný přehled změn ve mzdové oblasti od 1. 1. 2022
Ing.
Miroslav
Bulla
 
Pracovněprávní oblast
V oblasti pracovního práva se od 1. 1. 2022 zvýší
minimální a zaručená mzda,
vyplývá to z nařízení vlády č. 405/2021 Sb.
Od 1. 1. 2022 se zvýší základní sazba minimální měsíční mzdy o 1 000 Kč na
16 200 Kč
(do 31. 12. 2021: 15 200 Kč), zvýší se rovněž základní sazba minimální hodinové mzdy na
96,40 Kč
(do 31. 12. 2021: 90,50 Kč).
Zvýší se také nejnižší úrovně
zaručené mzdy
pro 8 skupin prací pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin
od 16 200 Kč do 32 400 Kč
za měsíc, resp. od 96,40 Kč do 192,80 Kč za hodinu. (Poznámka redakce: Podrobnosti uvedeme v lednovém čísle časopisu DHK č. 1–2/2022.)
 
Daň z příjmů
V oblasti zdaňo