Rozsudek SD EU ve věci: "odmítnutí vrácení DPH z důvodu nepředložení dokladů ve stanovené lhůtě"

Vydáno: 7 minut čtení

Úmyslně jsem vybrala aktuální rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SD EU“) ze dne 9. září 2021 ve věci GE Auto Service Leasing GmbH se spisovou značkou C-294/20 . Dle názvu společnosti, která soudní řízení zahájila, jsem předpokládala, že se bude jednat o složitější otázky – ačkoliv, jedná-li se o finance, každá otázka je složitá.

Rozsudek SD EU ve věci: „odmítnutí vrácení DPH z důvodu nepředložení dokladů ve stanovené lhůtě“
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s. r. o.
Tento rozsudek se zabývá problematikou zamítnutí vrácení DPH v případě, kdy žadatel ve lhůtě stanovené finančním úřadem nedoložil požadované doklady. Tyto doklady doložil až v průběhu pozdějších řízení.
Výše uvedený rozsudek souvisí s § 82, případně

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty