Některé daňové souvislosti společenství vlastníků jednotek

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se věnovali některým souvislostem společenství vlastníků jednotek (dále „SVJ“) z pohledu daně z příjmů právnických osob.

Některé daňové souvislosti společenství vlastníků jednotek
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Právní úprava
Nejdříve stručně k právní úpravě společenství vlastníků. Jak vyplývá z § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“), společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilá nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.
Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.
Z hlediska zdanění těchto poplat