Daňové aspekty vánočních dárků pro klienty a obchodní partnery

Vydáno: 4 minuty čtení

Pomalu se blíží konec roku, čas vánoční a s ním i spojené rozesílání přání a dárků firemním klientům. Připravili jsme proto pro vás shrnutí, jaký daňový režim se u vánočních dárků uplatňuje a jak je to z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Daňové aspekty vánočních dárků pro klienty a obchodní partnery
Ing.
Lucie
Kořínková,
daňová poradkyně GRANTEX
Obecně je známo, že náklady související s reprezentací jsou považovány za daňově neuznatelné a zároveň u nich nelze uplatnit n&aa