Přetahování důkazních prostředků z trestního řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Stěžovatel se však v napadeném rozhodnutí vůbec nezabýval tím, které důkazní prostředky obstarané v trestním řízení a popsané v obžalobě vnesené do tohoto daňového řízení v něm mohly být použity a provedeny jako důkaz (byť např. u odposlechů, resp. i jejich listinných přepisů a výpisů, je to judikaturou zdejšího soudu a priori vyloučeno – srov. k tomu rozsudky NSS ze dne 29. 1. 2014, čj. 2 Afs 45/2012-62 , ze dne 15. 11. 2018, čj. 1 Afs 186/2018-45 ).

Přetahování důkazních prostředků z trestního řízení

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád