Legislativní novinky k 28. 12. 2021

Vydáno: 8 minut čtení

V tomto prvním vydání legislativních novinek roku 2022 bychom Vám rádi poskytli souhrn nejdůležitějších legislativních změn v daňové oblasti, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2022 nebo jejíž praktický dopad se projeví právě na počátku roku 2022. Zejména přinášíme stručné shrnutí změn v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob, zmíníme podstatné změny v zákoně o DPH u cestovních služeb a dále ve zkratce upozorníme např. na plánované zrušení původních daňových informačních schránek, zřízení speciálních telefonických linek pro daň z nemovitých věcí či zvýšení sazby úroku z prodlení.

Legislativní novinky k 28. 12. 2021
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Změny ve zdanění fyzických osob
Od 1. 1. 2022 se zvyšuje základní sleva na dani na poplatníka, a sice z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč.
Již 13. 7. 2021 byla zvýšena částka daňového zvýhodnění na 2. a na 3. a další dítě. Roční částka daňového zvýhodnění se zvýšila na druhé dítě o 2 916 Kč, činí tak 22 320 Kč (dříve 19 404 Kč), a na každé další dítě se částka zvýšila o 3 636 Kč, činí tak 27 840 Kč (dříve 24 204 Kč). Toto zvýšení bylo sice schváleno zpětně pro celý rok 2021, avšak při výpočtu záloh na daň se nové částky daňového zvýhodnění použijí poprvé až při zúčtování mezd za leden