Vracení DPH po vystoupení Velké Británie z EU

Vydáno: 16 minut čtení

V článku jsou stručně vysvětlena pravidla platná pro vracení daně ve vztahu k Velké Británii, která platila v přechodném období, tj. od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2021, a v další části textu aktuálně platná pravidla pro vracení daně zahraničním osobám, mezi něž od 1. 1. 2021 patří také osoby povinné k dani usazené ve Velké Británii.

Vracení DPH po vystoupení Velké Británie z EU
Ing.
Václav
Benda
K 31. 1. 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) z Evropské unie (EU) a v souladu s dohodou o vystoupení se tak stala od 1. 2. 2020 třetí zemí. V této souvislosti se EU a Velká Británie dohodly na přechodném období
,
které trvalo do 31. 12. 2020. V tomto přechodném období se na Velkou Británii i nadále vztahovalo veškeré právo EU a vzájemný obchod dočasně probíhal na základě pravidel vnitřního trhu EU. V tomto přechodném období se pravidla pro vracení daně z přidané hodnoty (dále jen „daň“ nebo „DPH“) osobám povinným k dani z EU ve Velké Británii a naopak osobám povinným k dani z Velké Británie v jednotlivých členských státech řídily pravidly pro vrácení DPH, která stanoví s účinností od 1. 1. 2010 Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. 2. 2008, kterou se vymezí prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě, ale v jiném členském státě (dále jen „směrnice o vracení DPH“). Z této směrnice vycházejí pravidla pro vracení daně, stanovená zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a to jak tuzemským plátcům v jiném členském státě, která upravuje § 82 zákona o DPH, tak i pro vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě, která upravuje § 82a a